top of page
Enrolment (Facebook Cover) (3).png

TE KURA POUTAMA

Ko Te Kura Poutama māua ko Kōkā Fran rāngai ako. E rua ngā reanga, arā ko te Pae Tawhiti ngā Tau 9 me te 10, ko te Pae Tata ngā Tau 12 me te 13 i tēnei tau. 

 

Ka whāia e tātou te huarahi nā mātou i waihanga. Mā te 

bottom of page