top of page

KARAKIA

00:00 / 00:20

TAUREWAREWA

Taurewarewa ko te karu nui

Taurewarewa ko te karu roa

Taurewarewa ka whati te tūātea

Te puapua o te tūātea

Ka tere ki te tai karukaru nui

Ka eke panuku

Ka eke takaroa

Haumi e hui e taiki e

00:00 / 00:15

MANAWA MAI

Manawa mai i te mauri nuku

Manawa mai i te mauri rangi

Ko te mauri kei au, he mauri tipua

Ka pakaru mai te pō, tau mai te mauri

Haumi e, hui e, taiki e

00:00 / 00:14

TŪTAWA 

Tūtawa mai i runga

Tūtawa mai i raro

Tūtawa mai i roto

Tūtawa mai i waho

Kia tau ai te mauri tū,

te mauri ora ki te katoa

Haumi e, hui e, taiki e

00:00 / 00:39
00:00 / 00:18
00:00 / 00:17
00:00 / 00:18

KO TE AROHA KO TE POU

Ko te aroha te pou

Poupoua kia mau

Ko te aroha te pou

Tiritiria kia ū

Kia mau, kia ū te pou o te aroha

I roto i tēnei kura

Whakamāua kia tīna, tīna

Haumi e, hui e, tāiki e!

WHAKATAKA TE HAU 

Whakataka te hau ki te uru,

Whakataka te hau ki te tonga,

Kia mākinakina ki uta,

Kia mātaratara ki tai.

E hī ake ana te atākura,

he tio, he huka, he hou hu,

Tīhei mauri ora

UNUHIA

 

Unuhia, Unuhia

Unuhia ki te uru tapu nui

Kia wātea, kia māmā, te kākau, te tinana,

te wairua i te ara takatā

Koia rā e Roko, whakairia ake ki runga

Kia tina! TINA! Hui e! TĀIKI E!

00:00 / 00:25

KIA TAU NGĀ MANAAKITANGA

 

Kia tau ngā manaakitanga

o te mea ngaro

Ki runga ki tēnā ki tēnā o mātou

Kia hua te mākihikihi

Kia toi te kupu

Kia toi te mana

Kia toi te whenua

Kia toi te reo

Kia toi te hauora o tēnā o tēnā o tātou

Kia tūturu whakamaua kia tīna

Tīna! Haumi e, hui e Tāiki e!

TEINA TE POU KA TŪ

 

Tēnei te pou ka tū ko te pou o tēnei wānanga

Tēnei te pou ka tū ko te pou o tēnei tauira

Tēnei te pou ka tū ko te pou kikī o runga

Tēnei te pou ka tū ko te pou kekē o raro!

Whakapoua te hā o Rua ko ngā pou matua ki te Rangi Whakapoua te hā o Rua ko ngā whatukura ki te one Whakapoua te hā kia hihiri

Whakapoua te hā kia rarama

Ko te pou nei kei a koe,

ko te pou nei ka eke

Whano! Whano!

Haramai te toki!

Haumie! Uie!

Tāiki e!

00:00 / 00:10

KIA ANGANUI ATU

Kia anganui atu

Kia whakahaumako

me te whakahaumanu

i te tapu o te tangata kia whai mana ki te

tutuki i ō rātou whainga oranga

00:00 / 00:18

NGĀ POUTIRIAO

Tau āionuku tau āiorangi

Tau ioio rangi tau ioio whenua

Ko ngā pou o te ao ka tiritiria

Ki te whenua ki te rangi

Ki te pupuri i te tai o te ao

i te tai o te pō

Kia tau ana e!

00:00 / 00:37

MANAWA MAIEA TE PUTANGA O MATARIKI

Manawa maiea te putanga o Matariki

Manawa maiea te ariki o te rangi

Manawa maiea te mātahi o te tau

Ko Ranginui ki runga

Ko Papatūānuku ki raro

Kua puta ake ko Puanga

He tohu, he tohu o te tau hou

Matariki te tipua, Matariki te tawhito

Tau mai te wairua

Mai i ngā ira atua

Ki te ira tangata

Ki te ao mārama

Tīhei Mauri ora!

bottom of page