top of page
Duncan (1).jpg

Ko Kahukura māua ko Whaea Sacha rāngai ako.  Ko te taumata whakaako ko ngā tau 6-8.

 

E aro ana mātou o te rāngai Kahukura i tēnei wāhanga ki ngā kaupapa Matariki, Hangarau, Hangarau kai, Hangarau Matihiko, Tangata Rongonui, hei whakakī i te puna reo o ngā ākonga me te whakawhānui i ngā whakaaro mō ēnei marau katoa. 

 

Tīkina atu i tuawhakarere 

I te ao kōhatu 

Ngā mōhiotanga o rātou mā 

Hei kawe i a tātou i roto i te ao tūroa 

Kua takoto kē te whāriki i rarangahia e rātou 

Wānangahia, tuakina kia tau 

Rangahaua kia maumahara 

Manakohia kia whiwhi ai 

Te mātauranga Māori motuhake

KAHUKURA
(TAU 5-8)

bottom of page